Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego (KARR S.A.), we współpracy z partnerami, planuje realizację projektu w ramach PROGRAMU INTERREG CZECHY – POLSKA, Priorytet 5 – Przedsiębiorczość. Celem projektu jest wzmocnienie zrównoważonego wzrostu i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie usług transgranicznych, w tym oferowanie transgranicznych bonów na innowacje dla przedsiębiorstw chcących rozszerzyć swoją działalność poza granicami kraju.

Badanie ankietowe ma na celu zbadanie zainteresowania oraz zrozumienie potrzeb MŚP dotyczących internacjonalizacji na rynek czeski. Wyniki tego badania pozwolą nam dostosować działania planowanego polsko-czeskiego projektu do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstw.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udział w badaniu ankietowym.

Ankieta: https://www.survio.com/survey/d/A3B8S3C5Z1E4O7K1J