Produkcja i wykorzystanie biometanu

2.03.2023 – online

Zapraszamy na wydarzenie online, organizowane przez Saksońską Agencję Wspierania Gospodarki –  Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) w dniu 02.03.2023 roku w godz. 10:00-11:30, w ramach projektu UE „Energy-TransPolSax“.

Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH wraz z Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego (KARR S.A.) realizuje transgraniczny projekt UE „EnergyTransPolSax – Wspólne odkrywanie nowych trendów w gospodarce energetycznej”. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Projekt skupia się na takich tematach jak efektywność energetyczna, elektromobilność, technologia środowiskowa, gospodarka w obiegu zamkniętym i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

W ramach transformacji energetycznej udział paliw kopalnych, takich jak węgiel i gaz ziemny, ma być w Niemczech coraz bardziej ograniczany. Decydującym czynnikiem w produkcji zielonej energii elektrycznej, ciepła i paliw mógłby być biogaz, a zwłaszcza pozyskiwany z niego biometan. Od czasu budowy biogazowni w Niemczech uruchomiono już ponad 200 dodatkowych biogazowni. Czy alternatywą może być fermentowany kompost? To pytanie zostanie rozważone podczas wydarzenia online „Transformacja energetyczna – najlepsze przykłady z Europy”.

Celem wydarzenia jest zaprezentowanie saksońskim i dolnośląskim firmom oraz przedstawicielom instytucji z sektora energetycznego innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania energią, które zostały wdrożone w innych regionach Europy lub świata, co ma sprzyjać transferowi wiedzy do i z naszego regionu.

Formularz zapisów

 

Program:

Produkcja i wykorzystanie biometanu

2.03.2023, godz. 10:00 – 11:30

10:00 

Powitanie i wprowadzenie
Zygmunt Potocki, kierownik projektu WFS & Mario Kristen, kierownik projektu WFS

10:10

Biometan jako element składowy europejskiej transformacji energetycznej

Karen Deprie, koordynatorka ds. transferu wiedzy i technologii
Niemieckie Centrum Badań nad Biomasą spółka z o.o. non-profit

10:30 

Partnerstwo innowacyjne na rzecz wykorzystania odpadów organicznych i osadów ściekowych – prezentacja dużego projektu zrealizowanego we Francji
Cécile Champenier, Senior Managerin spółki Tilia GmbH

10:50

„Jak wprowadzić więcej biometanu z odpadków i materiałów odpadowych do europejskiej sieci gazowej?“

Claus-Heinrich Stahl, Prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Kogeneracji (Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung e.V.) (B.KWK)

11:10

Podsumowanie i informacje dotyczące nadchodzących wydarzeń branżowych

Prowadzenie: dr Frances Zedler, prezeska Energy Saxony e.V.