Aktywizacja seniorów i pomoc młodym ludziom w świadomym wyborze drogi zawodowej.

Dziś siedzibie KARR S.A. podpisano umowy o dofinansowanie projektów w których jesteśmy partnerem wiodącym. Oba projekty są realizowane w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020:

– „Aktywni seniorzy! Transgraniczny marketing oferty instytucji kultury, turystyki, edukacji i opieki zdrowotnej w polsko-saksońskim regionie przygranicznym poprzez wolontariat”

– „Nowe kompetencje orientacji zawodowej PL-SAX”.

W spotkaniu wzięli udział Kierownik Wspólnego Sekretariatu Pan Paweł Kurant oraz Michael Schlitt Prezes Zarządu Międzynarodowego Centrum Spotkań ST. Marienthal (IBZ)

Oba projekty ruszają w lipcu tego roku i potrwają do czerwca 2021. Będzie się działo !

PROJEKT NOWE KOMPETENCJE ORIENTACJI ZAWODOWEJ PL-SAX

Planowany okres realizacji: 01.07.2019- 30.06.2021

Partner wiodący projektu: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Partnerzy projektu: BFW Bau Sachsen e.V., ÜAZ Bautzen

Dofinansowanie z EFRR 366 399,71 euro

Cel ogólny projektu

Wzbogacenie oferty kształcenia oraz promocja orientacji zawodowej wśród młodzieży polsko-niemieckiego pogranicza, a także dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniającego się rynku pracy.

Cele szczegółowe projektu

 1. Orientacja zawodowa w praktyce – nowe kompetencje
 2. Promocja orientacji zawodowej na polsko-niemieckim pograniczu

Planowane jest:

 • Organizacja spotkań dla nauczycieli z Polski i Niemiec- wymiana doświadczeń x 2 (1×2019)
 • Przeprowadzenie kursu języka niemieckiego dla 12 polskich uczniów x 16 (2×2019)
 • Przeprowadzenie kursu języka polskiego dla 20 niemieckich uczniów x 4 (2×2019)
 • Organizacja 5 dniowych warsztatów orientacji zawodowej w Saksonii dla 24 polskich uczniów x8 (1×2019)
 • Przeprowadzenie 3 dniowych wizyt dydaktycznych dla 20 niemieckich uczniów w Polsce x 4 (2×2019)
 • Spotkania z doradcą zawodowym dla polskich uczniów x 8 (1×2019)
 • Spotkania z doradcą zawodowym dla niemieckich uczniów x 4 (2×2019)
 • Wydanie publikacji – mini słownik ze słownictwem branżowym (1×2019)
 • Ebook – orientacja zawodowa i transgraniczny rynek pracy

 

PROJEKT „AKTYWNI SENIORZY! TRANSGRANICZNY MARKETING OFERTY INSTYTUCJI KULTURY, TURYSTYKI, EDUKACJI I OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSKO-SAKSOŃSKIM REGIONIE PRZYGRANICZNYM POPRZEZ WOLONTARIAT”.

Planowany okres realizacji: 01.07.2019- 30.06.2021r.

Partner wiodący projektu: KARR SA

Partnerzy projektu: Międzynarodowe Centrum Spotkań ST. Marienthal (IBZ)

Dofinansowanie z EFRR 402 009,90 euro

Celem projektu jest intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich obszarach życia publicznego na rzecz rozwoju pogranicza. Celem projektu jest poszerzenie interkulturowych i cyfrowych kompetencji seniorów w celu rozpowszechnianie poprzez wolontariat wiedzy na temat oferty instytucji kultury, turystyki, edukacji i opieki zdrowotnej działających w kraju sąsiednim.

 1. Utworzenie Polsko-Saksońskiej Akademii Aktywności Seniorów działającej w Jeleniej Górze i w Ostritz
 2. Przeprowadzenie warsztatów dla seniorów poszerzających ich kompetencje interkulturowe i cyfrowe w celu wspierania ich zaangażowania społecznego w zakresie rozpowszechniania wiedzy o ofertach instytucji kultury, turystyki, edukacji i opieki zdrowotnej działających w kraju sąsiednim.
 3. Przeprowadzenie 10 wspólnych wizyt studyjnych po obu stronach pogranicza do 20 instytucji, aby je reklamować w kraju sąsiedzkim jako społeczni „ambasadorzy”