Projekt Producenci na czesko-polskim pograniczu, atrakcja incomingowa CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002773 jest realizowany z Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Serdecznie zapraszamy na jarmark szklarski i rzemieślniczy / Plenerową wystawę produktów regionalnych Železný Brod w sobotę i niedzielę 18 i 19.09.2021 r. Železný Brod – preferujemy wyroby szklane i biżuteryjne oraz inne wyroby rzemieślnicze. Mile widziane są pokazy produkcyjne. Bogaty program towarzyszący.

Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy

Miejsce: Železný Brod Husovairynek
Organizatorzy: Okresní hospodářská komora vJablonci nad Nisou, miasto Železný Brod.

Więcej informacji: +48 75 75 27 523