Zaproszenie

na bezpłatne seminarium online 29.06.2023 r. od godz. 10 do 12.00

„Polska jako kraj migracji pracowniczej”

 w ramach projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim”

 

PROGRAM

10.00 – 10.10 Powitanie uczestników i prezentacja projektu

10.10 – 11.10 „Polska jako kraj migracji” (aspekty praktyczne zatrudniania cudzoziemców w Polsce) Renata Sieradzka, firma BWE Polska

11.10 – 11.30 „Usługi EURES dla przedsiębiorców” Joanna Cecka, Marcin Banaczyk, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, EURES Europejskie Służby Zatrudnienia

11.30 – 12.00 Pytania, dyskusja i zakończenie spotkania

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy ZOOM

Link do spotkania: https://us06web.zoom.us/j/81525562206?pwd=eS8vR0tCczBQVUVZaURHS0hxNkhUZz09

Identyfikator spotkania: 815 2556 2206

Kod dostępu: 322718

Seminarium tłumaczone jest na język czeski

Do pobrania:

Zaproszenie PL

Zaproszenie CZ

Projekt „Vytvoření míst rychlé informace v česko-polském pohraničí” CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002835 je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie v rámci programu spolupráce Interreg V-A Česká republika Polsko 2014-2020.

Projekt „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim” CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002835 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.