ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”.

więcej informacji: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/174105

Wybrani oferenci – Rozstrzygnięcie ogłoszenia