Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór uczestników na bezpłatne szkolenia:

BLOK TEMATYCZNY

Trendy w marketingu INTERNETOWYM

Termin szkolenia: 30.01.2024

Tematyka szkolenia obejmuje:

 • AI (sztuczna inteligencja), Chat GPT w Twoim biznesie.
 • Jak optymalizować/zwiększać sprzedaż przez Internet, Google Ads?
 • Pozycjonowanie stron www, narzędzia do mierzenia efektywności naszych działań Google Analytics
 • Jak skutecznie wykorzystać social media i dotrzeć do odbiorcy naszych usług?
 • Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój cyfrowy własnego biznesu.

BLOK TEMATYCZNY

Redukcja kosztów, Zarządzanie relacjami z klientami

Termin szkolenia: 31.01.2024

 • Energooszczędność jako czynnik obniżający koszty własnego biznesu. Przegląd dostępnych rozwiązań.
 • Pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje pozwalające obniżyć koszty własnego biznesu.
 • Obsługa klienta trudnego, czyli jak nie dać ponieść się emocjom.
 • Przegląd najlepszych praktyk i wzorców z zakresu obsługi klienta.

Szkolenie skierowane jest do Przedsiębiorców z sektora MMŚP mających swoją siedzibę na obszarze Miasta Jelenia Góra oraz ich pracowników będących mieszkańcami Miasta Jelenia Góra chcących podnieść kompetencje i wiedzę w zakresie przedsiębiorczości.

Formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w dniach od 04.07.2023 do 30.01.2024:

 • osobiście w siedzibie w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenie Góra (sekretariat, I piętro)
 • lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu:
  1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra
 • lub skan dokumentów przesłać na adres e-mailowy biura Organizatora: biuro@karr.pl (w przypadku przesłania skanów dokumentów, Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia ich oryginałów do biura Organizatora w terminie 7 dni roboczych od dnia ich wysłania, jednak nie później niż w dniu zakończenia naboru zgodnie z ogłoszeniem o naborze).

Wnioski są rejestrowane w godzinach pracy Biura Projektu od 08:00 do 15:00.

W ramach ogłaszanego naboru na wskazany blok tematyczny – nabór ma charakter terminowy
i jest zamykany po zakończeniu terminu naboru, zgodnie z ogłoszeniem lub po wpłynięciu zgłoszeń w liczbie 150% dostępnych miejsc szkoleniowych na dany blok tematyczny. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości przedłużenia terminu naboru.

Przedsiębiorstwo może skorzystać tylko z jednego szkolenia delegując maksymalnie dwie osoby w organizowanych przez Organizatora szkoleniach.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości dla podmiotów gospodarczych wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępny jest stronie Projektu:
https://karr.pl/zyj-mieszkaj-pracuj-w-jeleniej-gorze/

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, który jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny” oraz ze środków budżetu państwa.

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości dla podmiotów gospodarczych
Formularz zgłoszeniowy Trendy w marketingu INTERNETOWYM
Formularz zgłoszeniowy Redukcja kosztów, Zarządzanie relacjami z klientami
ZAŁĄCZNIK NR 1_Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MMŚP
ZAŁĄCZNIK NR 2_ Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
ZAŁĄCZNIK NR 3_ Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
ZAŁĄCZNIK NR 4_ Dane Uczestnika szkolenia Trendy w marketingu INTERNETOWYM
ZAŁĄCZNIK NR 4_ Dane Uczestnika szkolenia Redukcja kosztów, Zarządzanie relacjami z klientami