Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. 1 Maja 27 ogłasza nabór uczestników na bezpłatne szkolenie:

SZKOLENIE KOMPUTEROWE DLA SENIORÓW


Nabór zamknięty

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniu 02.11.2023r. o godzinie 12:09 z uwagi na osiągnięcie 160% wolnych miejsc, wstrzymała przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, który jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny” oraz ze środków budżetu państwa na bezpłatne szkolenie komputerowe dla seniorów.

W przypadku uwolnienia dodatkowych środków zostanie ogłoszony kolejny nabór w ramach niniejszego projektu. Komunikat w tej sprawie zostanie podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.Planowane terminy szkolenia:

I grupa: 4-7.12.2023 w godz. 9.00 – 13.00

II grupa 4-7.12.2023 w godz. 13.30 – 17.30

Tematyka szkolenia obejmuje:

  • Ja i mój smartfon
  • Funkcjonowanie w mediach społecznościowych
  • Jak bezpiecznie korzystać z Internetu
  • Bezpieczna bankowość elektroniczna
  • Bądź w kontakcie z bliski i znajomymi z wykorzystaniem technik cyfrowych on-line

 

Szkolenia skierowane są do osób fizycznych w wieku 50+, zamieszkałych na obszarze administracyjnym miasta Jelenia Góra, chcących podnieść swoje kompetencje i wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii komunikacyjnych, które powszechnie są w wielu dziedzinach życia codziennego. Uczestnikiem szkolenia może być wyłącznie osoba fizyczna w wieku 50+, posiadająca miejsce zamieszkania na obszarze administracyjnym miasta Jelenia Góra.

 

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w dniach od 20.10.2023 do 31.10.2023:

  • osobiście w siedzibie w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenie Góra (sekretariat, I piętro)
  • lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu:
    1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra.

Wnioski są rejestrowane w godzinach pracy Biura Projektu od 08:00 do 15:00.

Nabór ma charakter terminowy i jest zamykany po zakończeniu terminu naboru, zgodnie z ogłoszeniem lub po wpłynięciu zgłoszeń w liczbie 160% dostępnych miejsc szkoleniowych na dany blok tematyczny. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości przedłużenia terminu naboru.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach z zakresu zakładania i prowadzenia działalności

gospodarczej wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępny jest stronie Projektu:

https://karr.pl/zyj-mieszkaj-pracuj-w-jeleniej-gorze/

 

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu komputerowym dla seniorów

Formularz zgłoszeniowy