Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. 1 Maja 27
ogłasza nabór uczestników na bezpłatne szkolenie:

BLOK TEMATYCZNY

Finansowe i formalno-prawne  aspekty prowadzenia działalności.

Planowane terminy szkolenia:

I grupa: 13.06.2023

Tematyka szkolenia obejmuje:

  • Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej z punktu widzenia potrzeb pracowników MMŚP (m.in. zmiany w Prawie Pracy w 2022 r i w 2023r.).
  • Elastyczne formy zatrudnienia oraz zatrudnianie cudzoziemców.
  • „Polski Ład – Niskie Podatki” z punktu widzenia korzyści i niekorzyści pracowniczych.
  • Zewnętrzne możliwości pozyskiwania środków finansowych (przegląd dostępnych programów finansujących i wspomagających funkcjonowanie MMŚP)

Szkolenie skierowane jest do Przedsiębiorców z sektora MMŚP mających swoją siedzibę na obszarze Miasta Jelenia Góra oraz ich pracowników będących mieszkańcami Miasta Jelenia Góra chcących podnieść kompetencje i wiedzę w zakresie przedsiębiorczości.

Formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w dniach od 09.03.2023  do 06.06.2023:

  • osobiście w siedzibie w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenie Góra (sekretariat, I piętro)
  • lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu:
    1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra.

Wnioski są rejestrowane w godzinach pracy Biura Projektu od 08:00 do 15:00.

Nabór ma charakter terminowy i jest zamykany po zakończeniu terminu naboru, zgodnie z ogłoszeniem lub po wpłynięciu zgłoszeń w liczbie 150% dostępnych miejsc szkoleniowych na dany blok tematyczny. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości przedłużenia terminu naboru.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości dla podmiotów gospodarczych wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępny jest stronie Projektu: https://karr.pl/zyj-mieszkaj-pracuj-w-jeleniej-gorze/

 

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, który jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny” oraz ze środków budżetu państwa.

 

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości dla podmiotów gospodarczych

Formularz zgłoszeniowy

ZAŁĄCZNIK NR 1_Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MMŚP

ZAŁĄCZNIK NR 2_ Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

ZAŁĄCZNIK NR 3_ Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się
o pomoc de minimis

ZAŁĄCZNIK NR 4_ Dane Uczestnika szkolenia